Preskočiť na obsah

700. výročie prvej písomnej zmienky obce Tatranská Javorina

Zverejnené 24.9.2020.

Kategória

Z príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci sa dňa 23. augusta 2020 slúžila
v kostole sv. Anny slávnostná sv. omša spojená s posvätením symbolov našej obce. Omšu celebroval Mons. Ján Kuboš, pomocný spišský biskup za prítomností kňazov – terajšieho a bývalých správcov našej farnosti.

Modlitba za našu obec.

Velebíme Ťa, Bože, že nás ľudí robíš schopnými vytvárať bratské spoločenstvo lásky. Týmto putom lásky a vzájomnej pomoci si zjednotil do jedného spoločenstva aj obyvateľov tejto obce. Obecné symboly sú znakmi, že všetci obyvatelia obce vytvárajú jedno spoločenstvo, aby svorne budovali spoločné dobro na Tvoju slávu a pre úžitok všetkých jej obyvateľov.

Prosíme Ťa, neustále žehnaj a svojou mocou ochraňuj všetkých jej obyvateľov i návštevníkov. Daruj všetkým obyvateľom tejto obce pokoj a radosť v duchu svätom, úspechy v ich podujatiach a ochranu pred nebezpečenstvami. Naplň jej členov duchom zodpovednosti, aby vedeli vybrať pre obec vždy také vedenie, ktoré bude starostlivé a voči všetkým spravodlivé. Obdaruj ich aj duchom bratstva a pravého
pokánia, aby vzájomné spory nemuseli riešiť súdnymi žalobami na iných, ale aby ich dokázali riešiť uznaním vlastnej viny a ochotou odpúšťať.

Daj nech v tejto obci vyrastá zdravé a zbožné mladé pokolenie, nech tu deti zažijú šťastné detstvo, rodičom daj vytrvalosť v dobrom, aby boli príkladom pre svoje deti a starcom nech sa dostane úcty a lásky od detí a vnúčat.

Nech sa v tejto obci zveľaďuje viera a láska, nech sa z chrámu i z domácnosti vznáša k nebesiam modlitba ako kadidlo na Božiu slávu.

Zachovaj vo svojej milosti všetkých jej občanov, aby sa mohli raz stať spoluobčanmi svätých v nebi.

Amen.