Preskočiť na obsah

Výzva k občanom zo strany hasičov

Zverejnené 22.3.2012.

Kategória

S príchodom jari a slnečného počasia sa aj tento rok stretávame s vypaľovaním trávy a bylinných porastov. Práve v tomto roku z vypaľovanie trávnatých porastov vznikli požiare s veľkou škodou hradu Krásna Hôrka v okrese Rožňava, v Brezne pri požiari suchej trávy zahynula staršia žena a nakoniec boli spôsobené veľké požiare viníc v Bratislavskom kraji. Okrem značných priamych škôd vznikajú aj náklady pri hasení, ktoré platia všetci občania.

V okrese Poprad bolo doposiaľ zaznamenaných už 46 požiarov suchej trávy s minimálnou škodou, ale náklady na ich uhasenie boli značne väčšie, ako uchránené hodnoty. Najviac požiarov bolo zaznamenaných v meste Poprad a v obciach Sp. Štiavnik, Batizovce, Jánovce, Hôrka spravidla pri rómskych osadách.

V súčasnosti platia zákony, ktoré vypaľovanie trávy, porastov bylín a kríkov ako aj spaľovanie odpadov zo záhrad a domácnosti zakazujú.

V prvom rade je to zákon č. 314/2001 o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje fyzickej osobe – občanovi zakladať oheň všade tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a spôsobeniu požiaru. S tým súvisí aj zákaz vypaľovania suchej trávy.

Taktiež zákon o životnom prostredí č. 223/2001, hovorí o zákaze zneškodňovania odpadu zo záhrad, parkov, cintorínov, verejnej zelene jeho pálením. Tento odpad je možné iba zhodnocovať napr. kompostovaním.
Na likvidáciu iného odpadu (napr. plasty, papier, guma a pod…) slúžia na tento účel určené kontajneri v obci.

Fyzická osoba za vypaľovanie trávy teda môže dostať pokutu nielen zo strany hasičov, ale aj orgánov životného prostredia.

Vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa tohto roku vyskytli pri vypaľovaní suchej trávy, vyzývame všetkých občanov, aby sa pri jarnom upratovaní zdržali akéhokoľvek pálenia suchej trávy a resp. domového odpadu s ohľadom na ochranu nielen svojho majetku ale aj života a zdravia, a životného prostredia.