Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO