Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č.12021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO