Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Tatranská Javorina Tatranská Javorina 33 059 56 Tatranská Javorina

IČO: 31946801
DIČ: 2021202766

052 4499104
obecnyurad@tjavorina.eu
Facebook stránka

Otváracie hodiny

Pon  8:30 – 12:00 13:00 – 14:30
Ut  8:30 – 12:00 13:00 – 14:30
Str  8:30 – 12:00 13:00 – 14:30
Štv  8:30 – 12:00 13:00 – 14:30
Pia  Nestránkový deň

Č. ú. SK80 0200 0000 0000 3412 4562
VÚB a.s., Poprad

Stavebný úrad – Utorok: 11:00 – 14:00 hod.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
  • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.