Preskočiť na obsah

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Martin Krigovský

Predseda komisie

Jozef Gallik

Člen komisie

Slávka Gnebusová

Členka komisie

Juraj Makový

Člen komisie

Ľubosláva Budzáková

Členka komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku a na vybavenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce:

Mgr. Ľuboslava Budzáková

Predsedníčka komisie

Martin Krigovský

Člen komisie

Jozef Gallik

Člen komisie

Slávka Gnebusová

Členka komisie

Juraj Makový

Člen komisie