Preskočiť na obsah

Komisie archív

28. decembra 2018

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Martin Krigovský

Predseda komisie

Jozef Gallik

Člen komisie

Slávka Gnebusová

Členka komisie

Bc. Miroslav Michaľák

Člen komisie

Bc. Andrej Prichocký

Člen komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku a na vybavenie sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce:

Bc. Andrej Prichocký

Predseda komisie

Jozef Gallik

Člen komisie

Slávka Gnebusová

Členka komisie

Martin Krigovský

Člen komisie

Bc. Miroslav Michaľák

Člen komisie

29. júla 2011

Komisia pre ochranu verejného záujmu:

Anton Tomlan

Predseda komisie

Jozef Gallik

Člen komisie

Slávka Gnebusová

Členka komisie

Miroslav Michaľak

Člen komisie

Blažena Sedláková

Členka komisie

Komisia na riešenie priestupkov a sťažnosti:

Blažena Sedláková

Predseda komisie

Jozef Gallik

Člen komisie

Slávka Gnebusová

Členka komisie

Miroslav Michaľak

Člen komisie

Anton Tomlan

Člen komisie