Preskočiť na obsah

Transparentná obec

Časť transparentná obec je priestorom pre občanov ako i širokú verejnosť. Umožňuje nahliadať a kontrolovať faktúry, zmluvy či objednávky. Informuje o strategických dokumentoch obce a jej legislatíve.

Portál Digitálne mesto slúži na poskytovanie online služieb pre občanov a samosprávy. Ide o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete, alebo povinnosť samospráv využiť elektronickú aukciu všade tam, kde je možné ju použiť. Obec Tatranská Javorina za portáli Digitálne mesto zverejňuje objednávky, dodávateľské a odberateľské faktúry.