Preskočiť na obsah

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Zverejnené 15.7.2023.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje “ Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“ na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad od 11.7.2023 od 17.00 až do odvolania.

Žiadame našich občanov, aby dodržiavali zásady protipožiarnej bezpečnosti.