Preskočiť na obsah

Očkovanie psov a hov. dobytka

Zverejnené 7.6.2022.

Obecný úrad v Tatranskej Javorine v spolupráci s veterinárom MVDr. Jaroslavom Želonkom pozýva chovateľov psov na povinné pravidelné očkovanie psov proti besnote, a chovateľov hovädzieho dobytka na očkovanie proti TBC, ktoré sa uskutoční

dňa 11.6.2022 (sobota)

v Podspádoch o 13:15 hod na autobusovej zastávke

v Tatranskej Javorine o 13:30 hod na autobusovej zastávke pri pošte.

Poplatok: (hradí si majiteľ zvieraťa)

Očkovanie proti besnote: 8,- €

Čipovanie psa: 10,- €

Očkovanie hovädzieho dobytka proti TBC: 8,- €