Preskočiť na obsah

Oznámenie o priebehu geodetických činností na území obce v mesiaci jún 2024

Zverejnené 29.5.2024.

Geodetické činnosti budú pozostávať z kontroly, prehliadky a meračských prác na vybranom
geodetickom bode GZ SK-2213.01. Uvedené činnosti bude GKÚ realizovať v mesiaci jún 2024.
Vykonávaním činností je poverená skupina zamestnancov GKÚ pod vedením geodeta Martina
Borovského. Na výkon prác bude použité motorové vozidlo Ford Ranger s EČ BT 651 FX.