Preskočiť na obsah

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku nebezpečenstva

Zverejnené 23.5.2022.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade počnúc dňom 20. mája 2022 od 12:00 hod. až do odvolania vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Poprad