Preskočiť na obsah

Zber elektroodpadu

Zverejnené 13.5.2024.

17.5.2024

Oznámenie.

Obec Tatranská Javorina oznamuje občanom Tatranskej Javoriny, že v piatok dňa 17.05.2024 sa uskutoční zber elektroodpadu z domácnosti, železného odpadu a tiež nebezpečného odpadu. (chladničky, pračky,kalkulačky, rádiá, televízory, počítače, telefóny, videokamery, hodiny, hriankovače, batérie, žehličky, staré plechovky s farbami, batérie a akumulátory, vyradené zariadenia obsahujúce chlorfuorované uhľovodíky, zariadenia obsahujúce ortuť, odpadové náterové hmoty, rozpúšťadla, oleje a tuky a pod.) Zber bude realizovaný dopoludnia od 7:00.

V priebehu nasledujúceho týždňa bude pri obecnom úrade umiestnený veľkoobjemový kontajner do ktorého budeme zvážať odpad obecným traktorom,  taktiež ako elektroodpad priamo od Vášho domu. Presné dni odvozu (kvôli počasiu) Vám budú oznámené formou SMS správy vždy deň vopred. V prípade potreby kontaktujte kedykoľvek starostu obce na t.č.+421 907 287 318.

Žiadame občanov aby svojvoľne nevozili odpad sami do veľkoobjemového kontajnera!!!  Všetkým vyjdeme v ústrety a odpad pohodlne odvezieme priamo od vašich príbytkov. Preto Vás žiadame aby ste zodpovedne využili termín odvozu elektroodpadu, do veľkoobjemového kontajnera vezmeme len odpad, ktorý tam patrí- elektroodpad a nebezpečný odpad nevezmeme!!! Veľkoobjemový kontajner slúži na jarné vypratanie odpadu, nie na zbavenie sa veľkého množstva odpadu, napríklad po rozsiahlej rekonštrukcii domu, stavebného odpadu (betóny, polystyrén, lepenka, drevo) a taktiež  komunálneho odpadu. Veľkoobjemový kontajner, zber elektroodpadu, separovaný zber odpadu obec financuje z finančných prostriedkov získaných z vami zakúpených lístkov a vlastných zdrojov. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili do dňa 17.05.2024 pred svoj dom tak, ako na odvoz TKO.

Miroslav Michaľák

   starosta obce