Preskočiť na obsah

Rozhodnutie o nariadeni opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia